Zamknij

Kapliczki i figury fatimskie w Radomiu

Kapliczki i figury fatimskie w Radomiu

Miniona setna rocznica objawienia Matki Bożej w Fatimie wydaje się być dobrą okazją do zbadania przestrzeni sakralnej Radomia pod kątem występowania w niej ikonografii i pamiątek fatimskich.

Miniona setna rocznica objawienia Matki Bożej w Fatimie wydaje się być dobrą okazją do zbadania przestrzeni sakralnej Radomia pod kątem występowania w niej ikonografii i pamiątek fatimskich. Choć wizerunek Matki Bożej Fatimskiej jest stosunkowo młody, a sam Jej kult w Polsce jeszcze młodszy, jak się okazuje, materialnych fatimskich śladów w Radomiu jest całkiem sporo. Bliższe przyjrzenie się im uzmysławia, że także w dzisiejszych czasach, już w XXI w., występuje zjawisko rozwoju pewnego określonego konkretnymi ramami kultu i powstawania w związku z nim odrębnej grupy obiektów małej architektury sakralnej. Warto się nad nimi na chwilę zatrzymać i na ich przykładzie prześledzić historię lokalnego rozwoju kultu Matki Bożej. Tej, która przed wiekiem objawiła się trojgu pastuszkom na portugalskiej prowincji, a dziś odbiera cześć także „nad Mleczną”.

Opisane niżej obiekty stanowią pamiątkę objawienia Matki Bożej, jakie miały miejsce od 13 maja do 13 października 1917 r. w portugalskiej miejscowości Fatima. Maryja ukazała się trojgu dzieci: rodzeństwu Hiacyncie i Franciszkowi Marto oraz ich krewnej Łucji dos Santos. Pierwszych dwoje dzieci zmarło niedługo po objawieniach. W 2000 r. beatyfikował ich papież Jan Paweł II, w tym roku zaś, podczas pielgrzymki do Fatimy papieża Franciszka, zostali ogłoszeni świętymi. Zupełnie inaczej potoczyły się losy Łucji. Dożyła 98 lat i zmarła w 2005 r., niemal całe swe życie spędzając w karmelu w portugalskiej Coimbrze. Orędzie fatimskie Matki Bożej w wielkim skrócie nazwać można nawoływaniem do nawrócenia, oddaniem czci Niepokalanemu Sercu Maryi i zachętą do codziennego odmawiania różańca. Oficjalne potwierdzenie prawdziwości objawień i zatwierdzenie kultu w Kościele nastąpiło w 1930 r. W latach następnych miały miejsce kolejne wydarzenia, które ten kult utwierdzały i rozszerzały na cały świat. Jednym z najistotniejszych, mających wpływ na wzrost pobożności fatimskiej zwłaszcza w Polsce, był dokonany 13 maja 1981 r. (czyli w rocznicę objawienia) zamach na papieża Jana Pawła II. Ojciec Święty, który uszedł z życiem, swoje ocalenie zawdzięczał właśnie cudownej interwencji Matki Bożej Fatimskiej, czemu dał świadectwo pielgrzymując rok po postrzale do Fatimy i ofiarując jako wotum pocisk, który go ugodził[i]. Bez wątpienia to tamte wydarzenia stanęły u podstaw niezwykłego rozkwitu pobożności fatimskiej i rozwoju nabożeństw ku czci Matki Bożej z Fatimy, jaki ma miejsce w Polsce od lat 80. XX w.[ii]. Warto zaznaczyć, że kult fatimski padł w naszym kraju na podatny grunt. Polacy, od wieków czczący Matkę Bożą jako swą Królową, zyskali jej orędownictwo w jeszcze jednej, bliskiej im różańcowej ikonografii. Opisana prawidłowość dotyczy również oczywiście Radomia. Zanim jednak omówione zostaną poszczególne obiekty sakralne – wyrazy przedmiotowego kultu – warto przywołać kilka znamiennych wydarzeń i faktów stanowiących niejako podwaliny tradycji fatimskich w Radomiu.

Początek cyklicznych nabożeństw fatimskich w naszym mieści związany jest z duszpasterską działalnością księży pallotynów i datuje się na 1961 r. Wtedy to ówczesny proboszcz parafii św. Józefa na Młodzianowie, ks. Konstanty Kobielus SAC, wprowadził tu takie nabożeństwo. Co ciekawe, jego zaprowadzenie związane było z postawieniem na placu okalającym pierwotny kościół przy ul. Wiejskiej 9 czterech maryjnych figur: rzeźby Matki Bożej Niepokalanej z lewej strony kościoła; figury Niepokalanego Serca MB w zewnętrznej niszy prezbiterium kościoła; groty z figurą Matki Bożej z Lourdes na tyłach placu kościelnego oraz rzeźby MB Saletyńskiej z prawej strony świątyni. Nabożeństwu fatimskiemu towarzyszyła wówczas procesja wokół kościoła a opisane figury stanowiły kolejne stacje na drodze procesji różańcowej[iii]. Czemu wówczas jedna z figur nie przedstawiała Matki Bożej Fatimskiej? Można się jedynie domyślać, że w tamtych latach, gdy władze partyjne walczyły z wiarą katolicką, taką rzeźbę nie było łatwo zdobyć. Obecnie na placu, gdzie stał kościół parafialny nie ma już żadnego śladu, tak po świątyni, jak i opisanych figurach[iv]. Na szczęście opisane rzeźby nie przepadły, lecz po zdemontowaniu są sukcesywnie odnawiane. Jedna z nich - figura Matki Bożej z la Salette – w ubiegłym roku ustawiona została na nowym miejscu przed świątynią przy ul. Młodzianowskiej[v]. Nabożeństwa fatimskie w tutejszej parafii odbywają się nieprzerwanie od przeszło pół wieku.

Kolejnym istotnym wydarzeniem jeszcze sprzed zamachu na Jana Pawła II, mającym zapewne wpływ na wzrost kultu Matki Bożej z Fatimy w Radomiu było zorganizowanie w latach 1976-1979 na terenie całej ówczesnej diecezji sandomierskiej z inicjatywy bp Piotra Gołębiowskiego rekolekcji trzeźwościowych orędzia Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej. Prowadzili je oo. redemptoryści i towarzyszyło im m.in. uroczyste wniesienie do świątyni parafialnej figury MB Fatimskiej. Radom był jednym z pierwszych miast diecezji, w których takie rekolekcje zostały przeprowadzone[vi].

Już w drugiej połowie lat 80. XX w. powstał w Radomiu Ośrodek Kultu Matki Bożej Fatimskiej. Funkcjonuje on przy parafii pw. św. Pawła Apostoła na Janiszpolu. Myśl stająca u podstaw powstania tego ośrodka zrodziła się w sierpniu 1986 r., po powrocie z pierwszej pielgrzymki kapłanów i wiernych diecezji sandomiersko-radomskiej do Fatimy. 13 sierpnia tego roku celebrowano na Janiszpolu pierwsze nabożeństwo fatimskie, zwane tu popularnie „Fatimą”[vii]. W kolejnych latach w ośrodku przybywało kolejnych fatimskich pamiątek i obiektów, łącznie z relikwiami błogosławionych dzieci fatimskich. Wszystkie ulokowane są jednak we wnętrzu świątyni. Dopiero w maju 2008 r., na wolnej i otwartej przestrzeni placu przed kościołem, wybudowany został interesujący pomnik fatimski. Jest to wyobrażenie objawienia Matki Bożej w Fatimie, więc składa się nie tylko z figury Maryi, ale także rzeźb trojga klęczących przed Nią dzieci – pastuszków, którym się ukazała. Całość wybudowana została na cokole z łamanych brył granitowych. Same zaś figury sprowadzone zostały bezpośrednio z Portugalii[viii].

Wydarzeniem, które miało niewątpliwy wpływ na dalszy wzrost pobożności fatimskiej w Radomiu i mogło przyczynić się do powstania kolejnych obiektów małej architektury sakralnej, było nawiedzenie w dniach 8-17 lutego 1996 r. diecezji radomskiej przez figurę Matki Bożej Fatimskiej. W samym Radomiu figura przebywała 16 i 17 lutego, goszcząc w Wyższym Seminarium Duchownym, Katedrze, Farze i kościołach pw. św. Kazimierza, św. Stefana, św. Pawła, św. Rafała oraz najświętszego Serca Jezusowego[ix].

Przełom wieków XX i XXI był czasem organizowania w większości parafii jubileuszowych misji świętych. Pamiątką takich właśnie misji, które odwoływały się do objawienia Matki Bożej w Fatimie jest figura Maryi, stojąca przy kościele pw. św. Jadwigi na os. Akademickim w Radomiu. Figura ustawiona została na cokole ukształtowanym jako stożek z polnych kamieni. W przednią ścianę cokołu wmurowana jest niewielka tabliczka z białego marmuru z napisem:

2000

JUBILEUSZ

PAMIĄTKA MISJI

FATIMSKICH[x]

Matka Boża w figurze widzianej z ul. Rapackiego ukazana jest w jednej z trzech podstawowych wariantów ikonograficznych „Pani Fatimskiej”, jakie rozpowszechnione są na całym świecie. Konkretnie w powstałym w 1947 r. najpopularniejszym wizerunku „Peregrina” (Madonna Pątniczka), czyli jako Maryja stojąca na wyobrażeniu chmury, ze złożonymi do modlitwy dłońmi, w białej szacie, z koroną na głowie[xi]. Z kolei figura wg wariantu „Immaculata” (Niepokalana) zdobi kapliczkę znajdującą się na placu przy kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Jeżowej Woli. Matka Boża w tej rzeźbie ukazana jest z wyciągniętą lewą ręką i prawą wskazującą na swe Niepokalane Serce. Kapliczka ta powstała także w 2000 r., ufundowana została przez parafialne Koła Żywego Różańca w celu upamiętnienia jubileuszu drugiego milenium chrześcijaństwa. Figura pierwotnie znajdowała się w kapliczce w formie szklanej gabloty zwieńczonej koroną[xii]. W 2016 r. została przebudowana – zlikwidowano gablotę ze szkła a figurę ustawiono w nowo wybudowanej, okazałej kapliczce z czerwonej cegły[xiii]. Kolejna figurka Matki Bożej z Fatimy wg najbardziej rozpowszechnionego wariantu „Peregrina” zdobi ogród przed plebanią kościoła farnego pw. św. Jana w Radomiu – czyli plac przy ul. Grodzkiej obok budynku tzw. „domu wielkiego” dawnego zamku królewskiego. Powstała około 2008 r.[xiv]. Identyczna figura zdobi także ogród przed domem prywatnym przy ul. Gołębiowskiej 106. Ustawiona jest na dwustopniowym cokole z łamanego łupku piaskowcowego. Powstała przed lipcem 2007 r.[xv]. Figura ta, podobnie do tej z ogrodu plebańskiego Fary, nie posiada korony.

W Radomiu figurę Matki Bożej Fatimskiej można spotkać jeszcze w kilku innych kapliczkach znajdujących się za ogrodzeniami posesji prywatnych. W każdym z tych obiektów ukazana jest figura wg wariantu „Peregrina”. Kapliczki w formie szklanej gabloty na murowanym cokole, z figurą Matki Bożej Fatimskiej znajdują się w Radomiu przy ulicach Kalińskiej 33[xvi] i Komunalnej 79[xvii] - obydwa obiekty z końca lat 90. XX w. Co ciekawe obie kapliczki wzniosła ta sama rodzina romska (wcześniej wybudowała także kapliczkę przy ul. św. Wacława w Radomiu). Po ich wyprowadzce z poszczególnych miejsc zostawioną kapliczkę przejmowała w opiekę nowa rodzina, jaka zamieszkała w danym domu[xviii]. Interesująca starsza kapliczka, w której wtórnie umieszczono figurę fatimską, położona jest przy zbiegu ulic Witkacego i Studziennej na radomskim Malczewie. Figurkę umieszczono tu we frontowej, głównej wnęce. Obecność takiej ikonografii w tym miejscu staje się zrozumiała, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że przedmiotowa kapliczka stoi mniej więcej w połowie drogi między fatimskimi ośrodkami na Młodzianowie i Janiszpolu, a swego czasu Malczew wchodził w skład parafii z ul. Wiejskiej. Opisywana kapliczka pochodzi z 1958 r. i zobaczyć na niej można np. sygnaturę kamieniarzy Majewskich z Szydłowca[xix].

Przez jakiś czas niewielka figurka Matki Bożej z Fatimy znajdowała się także w jednej z wnęk dewocyjnych murowanej kapliczki stojącej za ogrodzeniem posesji przy ul. Odrodzenia 168. W obiekcie tym co jakiś czas wymieniane są poszczególne figurki Maryi, co może wiązać się z tym, że sama kapliczka wybudowana została w 1988 r., jako pamiątka obchodzonego w Polsce w latach 1987-1988 Roku Maryjnego[xx]. Nietypową kapliczkę fatimską jeszcze kilka lat temu można było oglądać za parkanem posesji przy ul. Starokrakowskiej 33 w Radomiu. Niewielka figurka Matki Bożej Fatimskiej ustawiona była tu na niecodziennej konstrukcji, złożonej z metalowych prętów i kawałków betonowego gruzu[xxi]. Obecnie niestety nie ma już tego obiektu.

Ostatnią grupę obiektów małej architektury sakralnej, gdzie spotkać można wizerunek „Fatimskiej Pani” stanowią przydrożne krzyże, do których przymocowane są niewielkie kapliczki szafkowe z takimi właśnie wyobrażeniami. Figurkę Matki Bożej Fatimskiej spotkamy we wnęce szklanej gablotki przymocowanej do metalowego krzyża ze zbiegu ulic Wiejskiej i Ciborowskiej na Godowie[xxii]. Krzyż ten znajduje się na terenie parafii św. Józefa – zrozumiała jest więc obecność tu ikonografii fatimskiej. Z kolei na terenie drugiej radomskiej parafii, gdzie czci się Matkę Bożą Fatimską (Janiszpol), przy zbiegu ulic Bieszczadzkiej i Sołtykowskiej, stoi drewniany krzyż jubileuszowy z 2000 r., do którego przymocowana jest szklana gablotka z figurą „Fatimskiej Pani”[xxiii]. Metalowy krzyż, u którego podnóża znajduje się cokół w kształcie kopca granitowych skał, gdzie w jednej z kamieni wykuto wnękę dla figury Matki Bożej Fatimskiej, stoi przy skrzyżowaniu ulic Puszczańskiej i ks. T. Ofiary na Firleju. Obiekt upamiętnia rok jubileuszowy 2000[xxiv]. Krzyże, do których przytwierdzone są kapliczki szafkowe z wizerunkiem Matki Bożej z Fatimy znajdują się w Radomiu także przy ul. Zielonej na Wacynie[xxv] i Starokrakowskiej (w pobliżu ul. Kosynierów) w Jeżowej Woli.[xxvi].

Biorąc pod uwagę mobilność i często małą trwałość podobnych wizerunków oraz obiektów - powiedzieć trzeba, że ikonografia fatimska z pewnością gościła i gościć będzie jeszcze w wielu innych obiektach małej architektury sakralnej. Dość duża ilość figurek i obrazków ukazujących Matkę Bożą z Fatimy, jaką spotykamy w Radomiu, pokazuje, że także w obecnych czasach może żywo rozwijać się kult i powstawać liczne obiekty sakralne, które zaliczyć można do jednej, stosunkowo zbieżnej grupy ikonograficznej.[i] G. Górny, J. Rosikoń, Tajemnice Fatimy. Największy sekret XX wieku, Warszawa 2016, passim.

[ii] Dla przykładu w 1983 r. bp Edward Materski erygował jedyną na terenie obecnej diecezji radomskiej parafię pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ługach koło Zwolenia. Patrz: Rocznik diecezji radomskiej 2007, Radom 2007, s. 515.

[iii] A. Czulak [rozm. przepr. J. Kulik], „Głośmy, że miłość jest mocniejsza niż nienawiść”, „Moja Parafia”, 2017, Nr 1153, s. 2-3; Maria, Parafia św. Józefa. Kościół Królowej Apostołów, „Iskierki św. Rafała”, 2002 nr 3, s. 8-9.

[iv] Inwentaryzacja własna: 2 VII 2015 r.

[v] J. Kulik, Witaj piękna z La Salette, „Moja Parafia”, 2016, Nr 1132, s. 2; Inwentaryzacja własna: 9 V 2017 r.

[vi] Porównaj: P. Gołębiowski, Maria Spes Nostra, Sandomierz 1989, s. 177-181.

[vii] Maria, Ośrodek Fatimski. Parafia Świętego Pawła Apostoła, „Iskierki św. Rafała”, 2001 nr 7, s. 6-7; Z. Niemirski, Radomska Fatima (Panorama parafii), "Ave Gość Radomski" 2007, nr 19, s. VIII.

[viii] P. Puton, Karta ewidencyjna murowanych kapliczek, figur i krzyży. Karta C-15. Scena objawienia fatimskiego, ul. P. Skargi 9 – plac przed kościołem pw. Św. Pawła Apostoła. Radom 2008, Archiwum Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Radomia.

[ix] A. Płuciennik, Sprawozdanie z nawiedzenia figury Matki Boskiej Fatimskiej w diecezji radomskiej, „Kronika Diecezji Radomskiej” 1996, nr 2/3 s.137-151; P. Zając, Fatima w Radomiu, ”Dziennik Radomski” 1996, nr 36, s. 6; Figura tysięcy wiernych, „Dziennik Radomski” 1996, nr 35, s. 1.

[x] P. Puton, Karta ewidencyjna murowanych kapliczek, figur i krzyży. Karta B-103 Figura Matki Bożej Fatimskiej, ul. Górnicza 2 – plac kościoła pw. św. Jadwigi., Radom 2007, Archiwum SKRZR.

[xi] Twórcą wszystkich trzech rozpowszechnionych na świecie wizerunków figuralnych Matki Bożej Fatimskiej jest portugalski rzeźbiarz José Ferreira Thedim. Pozostałe dwa wizerunki to: „Capelinha” (1920) – wg którego Matka Boża ukazana jest w szacie o odcieniu błękitu oraz „Immaculata” (1941) – ukazujący Maryję z otwartym, niepokalanym sercem. Porównaj: G. Górny, J. Rosikoń, dz. cyt. s. 230.

[xii] P. Puton, Karta ewidencyjna murowanych kapliczek, figur i krzyży. Karta B-104 Kapliczka,ul. Starokrakowska 144 – p ul. Starokrakowska 144 – plac kościoła pw. Miłosierdzia Bożego, Radom 2007, Archiwum SKRZR.

[xiii] Inwentaryzacja własna: 15 V 2016 r.

[xiv] P. Puton, Karta ewidencyjna murowanych kapliczek, figur i krzyży. Karta C-18. Figura Matki Bożej Fatimskiej, ul. Grodzka – plac Zamkowy (Plebani kościoła Św. Jana), Radom 2009, Archiwum SKRZR.

[xv] P. Puton, Karta ewidencyjna murowanych kapliczek, figur i krzyży. Karta C-13. Figura Matki Bożej Fatimskiej, ul. Gołębiowska 106., Radom 2008, Archiwum SKRZR.

[xvi] P. Puton, Karta ewidencyjna murowanych kapliczek, figur i krzyży. Karta B-097. Kapliczka, ul. Kalińska 33, Radom 2007, Archiwum SKRZR.

[xvii] P. Puton, Karta ewidencyjna murowanych kapliczek, figur i krzyży. Karta B-099. Kapliczka, ul. Komunalna 79, Radom 2006, Archiwum SKRZR.

[xviii] Porównaj: K. Piotrowska, Przydrożne znaki wiary, „Ave Gość Radomski”, 2010, nr 42, s. IV-V.

[xix] P. Puton, Karta ewidencyjna murowanych kapliczek, figur i krzyży. Karta B-043. Kapliczka przydrożna, ul. Witkacego/ Studzienna. Radom 2005, Archiwum SKRZR.

[xx] P. Puton, Karta ewidencyjna murowanych kapliczek, figur i krzyży. Karta B-080. Kapliczka, ul. Odrodzenia 168. Radom 2005, Archiwum SKRZR.

[xxi] P. Puton, Karta ewidencyjna murowanych kapliczek, figur i krzyży. Karta C-05. Kapliczka, ul. Starokrakowska 33., Radom 2007, Archiwum SKRZR.

[xxii] Korzenie tego krzyża sięgają jeszcze czasu międzywojennego. Pierwotnie był to obiekt drewniany. Na krzyż metalowy, o obecnym wyglądzie, zamieniono go w latach 70. XX w. Krzyż pierwotnie stał w innym miejscu – przy zbiegu ulic Wiejskiej i Opolskiej. Na obecne miejsce przeniesiono go około 2010 r. Porównaj: E. Orzechowska, Godów. Dzieje radomskiej dzielnicy, Radom 2010, s. 120-121.

[xxiii] Inwentaryzacja własna: 3 V 2012 r. Krzyż ten zastąpił starszy, drewniany obiekt, na którym widniała data „1932”.

[xxiv] Inwentaryzacja własna: 22 IV 2012 r.

[xxv] Inwentaryzacja własna: 10 VIII 2011 r.

[xxvi] Inwentaryzacja własna: 9 I 2008 r.

Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81.

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem info@abi.radom.pl

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania jest przepis prawa i nasz usprawiedliwiony cel. Twoje dane pozyskaliśmy podczas pierwszego kontaktu na etapie nawiązywania współpracy. Poprosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym celem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy.

Administrator Danych Osobowych