Zamknij

Sakralny wymiar świata. Przedstawienia religijne w rzeźbie drewnianej

Sakralny wymiar świata. Przedstawienia religijne w rzeźbie drewnianej

Katalog towarzyszy wystawie ?Sakralny wymiar świata. Przedstawienia religijne w rzeźbie drewnianej?

„Sakralny wymiar świata. Przedstawienia religijne w rzeźbie drewnianej”

Katalog powstał jako wydawnictwo towarzyszące wystawie „Sakralny wymiar świata. Przedstawienia religijne w rzeźbie drewnianej”, zorganizowanej w całości ze zbiorów Muzeum Wsi Radomskiej. Powyższa publikacja nie jest analizą muzealnej kolekcji rzeźby sakralnej w drewnie. W syntetyczny sposób opisuje natomiast poszczególne etapy rozwoju rzeźby ludowej od pełniących funkcje kultowe świątków po rozpatrywane jedynie w kategoriach estetycznych dzieła współczesnych rzeźbiarzy. Wydawnictwo uzupełnione jest o fotografie wybranych eksponatów, będących rzeźbiarskimi realizacjami przedstawień religijnych.

Autor: Aleksandra Żytnicka

Wydawca: Muzeum Wsi Radomskiej

Rok wydania: 2016

Objętość: 72 strony

Format: 22 x 22

Nakład: 300 egz.

Oprawa: twarda

Opracowanie graficzne, DTP, druk: OMIKRON Sp. z o.o.

Cena: 24 zł

Książka do nabycia w kasie muzealnej

Wydawnictwo dofinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach projektu pod nazwą "Zlot młodzieży w Muzeum Wsi Radomskiej w ramach Światowych Dni Młodzieży w Diecezji Radomskiej"

Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81.

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem info@abi.radom.pl

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania jest przepis prawa i nasz usprawiedliwiony cel. Twoje dane pozyskaliśmy podczas pierwszego kontaktu na etapie nawiązywania współpracy. Poprosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym celem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy.

Administrator Danych Osobowych