Zamknij

Promocja dwóch książek z okazji Roku Kolberga 2014

Promocja dwóch książek z okazji Roku Kolberga 2014

Dwie nowe książki: popularno-naukowa biografia ?Oskar Kolberg 1814-1890? oraz ?Aż tu nagle... Bajki ze zbiorów Oskara Kolberga? zostały wydane w związku z dwusetną rocznicą urodzin Oskara Kolberga.

Promocja książek odbędzie się podczas Warszawskich Targów Książki w dniach 22-25 maja 2014 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zachęcamy do odwiedzin promocyjnego stoiska Roku Kolberga 2014, na którym będzie można obejrzeć obie publikacje, a także Dzieła Wszystkie Oskara Kolberga. W niedzielę, 25 maja o godz. 16.00 wybrane bajki będzie czytała Joanna Szczepkowska, a muzycznie zilustruje je zespół Kai i Janusza Prusinowskich. Książki zostały wydane nakładem Instytutu im. Oskara Kolberga oraz Instytutu Muzyki i Tańca w ramach działań strategicznych w Roku Kolberga, finansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Oskar Kolberg 1814-1890” – książka i audiobook

Książka jest popularno-naukową biografią Oskara Kolberga, prezentuje bieg jego życia i warunki, w jakich kształtowały się jego plany naukowe i wydawnicze, a duża liczba rycin przybliża czytelnikowi metody pracy XIX-wiecznego etnografa, folklorysty i kompozytora. Książka prezentuje także szeroko kontekst historyczny, społeczny i artystyczny epoki.Oskar Kolberg w połowie XIX w. opracował wielki program badania kultury ludowej, tj. zebrania źródeł dla polskiej etnografii. Realizował go poprzez wieloletnie badania terenowe i opracowywanie monografii regionalnych wydawanych pod tytułem „Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce”. Zawierają one opisy etnograficzne, teksty pieśni, bajek, przysłów itp., a przede wszystkim tysiące melodii wokalnych i instrumentalnych zapisanych ze słuchu w czasie spotkań z ludowymi wykonawcami. W tej dziedzinie, w takiej skali nie posiada źródeł XIX-wiecznych żaden naród w Europie.

Autor tekstu: Agata Skrukwa

Wydawca: Instytut im. Oskara Kolberga oraz Instytut Muzyki i Tańca

Objętość: 184 strony

Format:176 x 250

Nakład: 1200 egz.

Oprawa: twarda, folia

Dystrybucja: Media Rodzina

Patroni medialni: Program 2 Polskiego Radia, MuzykaTradycyjna.pl, Kulturaonline.pl,

Mapakultury.pl

Biografia Oskara Kolberga ukazuje się równocześnie jako audiobook. Płyta zawiera tekst nagrany przez Krzysztofa Kowalewskiego (ponad 5 godzin nagrania!) oraz nagrania muzyczne pochodzące ze zbiorów Oskara Kolberga, zrealizowane przez Karolinę Kaiser-Cichocką (śpiew, skrzypce) oraz Olgę Musiał-Kurzawską (flety proste).

„Aż tu nagle… Bajki ze zbiorów Oskara Kolberga”

Książka zawiera wybrane teksty, stanowiące charakterystyczne przykłady tradycyjnej prozy ludowej, przekazywanej ustnie z pokolenia na pokolenie. Teksty pochodzą z wielu regionów dawnej Polski i prezentują różne typy ludowych opowieści: od bajek magicznych, o cudownych bohaterach i zdarzeniach, poprzez legendy o treści religijnej, po pełne komizmu i dowcipnych konceptów anegdoty. Zbiorek ma na celu popularyzację bajkowych tekstów z ludowego repertuaru utrwalonego w XIX wieku przez Oskara Kolberga.

Wybór i opracowanie tekstów: Elżbieta Millerowa

Autor ilustracji: Tomasz Pląskowski

Wydawca: Instytut im. Oskara Kolberga oraz Instytut Muzyki i Tańca

Objętość: 180 stron

Format:195 x 260

Nakład: 1000 egz.

Oprawa: twarda, folia

Dystrybucja: Media Rodzina

Patroni medialni - Radio Bajka, Miesięcznik Gaga, Qlturka.pl, Kulturaonline.pl

Do książki dołączona jest płyta CD, zatytułowana „Gdzie się podział Kusy Janek”, zawierająca melodie ze zbiorów Oskara Kolberga, opracowane przez Kaję i Janusza Prusinowskich. Płyta zawiera ilustracje do dawnych zabaw muzycznych, korespondujące ze zbiorem bajek. Jest to mini kompendium dotyczące folkloru dziecięcego, a znajdują się w nim wyliczanki , zabawy ze śpiewem, zabawy taneczne w rytmach podstawowych tańców polskich, zabawy z głosem i przestrzenią, kołysanki, wołanki. Płyta ta ukaże się także samodzielnie jako odrębne wydawnictwo fonograficzne wydane przez Fundację Wszystkie Mazurki Świata oraz Instytut Muzyki i Tańca. Będzie to prezent dla wszystkich maluchów z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Koncert promujący płytę odbędzie się 1 czerwca o godz. 11.00 w Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach w ramach Dni Oskara Kolberga, finansowanych z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kolberg 2014 – Promesa”.

Wykonawcy:

Kaja Prusinowska – śpiew; Janusz Prusinowski - śpiew, skrzypce, lira korbowa, basy, cymbały; Piotr Piszczatowski - baraban, bęben; Michał Żak - szałamaja, flet, klarnet; Przemysław Ficek - dudy, fujarki, instrumenty pasterskie; Gabryś, Mikołaj, Staś Prusinowscy, Małgosia Krajewska, Julita Grabek; dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej w Mławie / Zespół placówek Oświatowych nr 2.

Rok Kolberga 2014 ustanowiony został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 6 grudnia 2013 roku z okazji przypadającej w 2014 roku 200. rocznicy urodzin Oskara Kolberga, wybitnego folklorysty i etnografa. Rocznica obchodzona jest pod auspicjami UNESCO. Informacje o obchodach Roku Kolberga dostępne są na oficjalnej stronie www.kolberg2014.org.pl

Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81.

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem info@abi.radom.pl

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania jest przepis prawa i nasz usprawiedliwiony cel. Twoje dane pozyskaliśmy podczas pierwszego kontaktu na etapie nawiązywania współpracy. Poprosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym celem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy.

Administrator Danych Osobowych