Zamknij

Piknik Rodzinny z Sercem - Zdrowe Mazowsze

Piknik Rodzinny z Sercem - Zdrowe Mazowsze

Piknik Rodzinny z Sercem ? Zdrowe Mazowsze z okazji ŚWIATOWEGO DNIA SERCA odbędzie się 23.09.2018r. w godzinach od 13.00 ? 18.00 w Muzeum Wsi Radomskiej.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. zorganizował w Muzeum Wsi Radomskiej Piknik Rodzinny z Sercem – Zdrowe Mazowsze. Wydarzenie odbyło się 23.09.2018r. z okazji ŚWIATOWEGO DNIA SERCA.

Wszyscy, którzy odwiedzili radosmki skansen mogli skorzystać z wielu bezpłatnych badań. m.in.:
• pomiar ciśnienia tętniczego,
• badanie pojemności płuc – spirometria,
• badanie poziomu cholesterolu,
• badanie glikemii,
• badanie słuchu ( Słuchobus ),
Podczas pikniku odbyły się:
• pokazy nauki samobadania piersi przy użyciu fantomu przez specjalistki położnictwa
• edukacja w zakresie profilaktyki i diagnostyki chorób piersi,
• informacja o edukacja w zakresie chorób układu krążenia
• informacja w zakresie szczepień przeciwko grypie, kleszczach, grzybach.
• Pokazy Nordic Walkking (nauka Nordic Walkking przy współudziale fizjoterapeuty.
• Informacja na temat programów profilaktycznych tj. możliwości bezpłatnych badań w zakresie programów: „Profilaktyka nowotworów głowy i szyi”, Program wczesnego wykrywania raka jelita grubego”, „ Populacyjnym programie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy”, „ Populacyjny program wykrywania raka piersi”.

Przez cały czas trwania tego wydarzenia w Krwiobusie prowadzona była zbiórka krwi.

Ponadto, na pikniku nie zabrakło atrakcji dla dzieci. Animatorzy zapewnili dobrą zabawę:
• malowanie twarzy,
• modelowanie baloników,
• konkursy z nagrodami,
• zabawy z maskotką – misiem Szkoły Promocji Zdrowia,
• konkurs plastyczny dla rodzin,

W czasie Pikniku Pani Katarzyna Michniewska oraz Pan Maciej Orłoś – przekazali informacje na temat problemów i zagadnień ekologicznych tj. smogu, spalania odpadów, segregacji. Ponadto odbył się występ Magika prezentującego elementy wiedzy o segregacji

Nie byłoby Pikniku gdyby nie współorganizatorzy, którzy mają wielkie serca i potrafią docenić inicjatywę promowania zdrowia w naszym regionie oraz rozumieją trud i wysiłek, którego należy włożyć w przygotowania oraz organizację Pikniku, zapewniając ze swojej strony bogatą ofertę na ten dzień.

Współorganizatorzy:
• Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Warszawie:
• Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego
• Departament Gospodarki Odpadami i Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych
• Fundacja Centrum Medycyny Rozwoju
• SWPZZPOZ im. Borzym w Radomiu
• Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich – Uczestnicy pikniku będą mieli okazję spróbować zdrowej i ekologicznej żywności.
• Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu,
• Komenda Miejska Policji w Radomiu:
znakowanie rowerów, drenaże (jazda na motocyklu),stoisko profilaktyczno edukacyjne " Nie daj się oszukać"- informator dla seniorów, ABC- numery alarmowe, pierwsza pomoc, pokaz dynamiczny z psem, radiowóz prezentacyjny z wyposażeniem,
• Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego: miasteczko drogowe, gadżety, "Bądź widoczny, bądź bezpieczny", konkursy, quiz, gry i zabawy
• Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
• Koleje Mazowieckie - KM sp. z o.o.
• Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
• Regionalne centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Dr Konrada Vietha – Krwiobus mobilny punkt poboru krwi
• Warszawska Kolej Dojazdowa
• Stowarzyszenie CEESTAHC we współpracy z Fundacją Gwiazda Nadziei i Europejską Fundacją Rozwiązywania Problemów Zdrowotnych

Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81.

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem info@abi.radom.pl

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania jest przepis prawa i nasz usprawiedliwiony cel. Twoje dane pozyskaliśmy podczas pierwszego kontaktu na etapie nawiązywania współpracy. Poprosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym celem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy.

Administrator Danych Osobowych